Luwex, a.s.

Rozhovor v TECH MAGAZÍNU

Publikováno 21. září 2020
zdroj: www.techmagazin.cz

 SPECIALISTA NA TZB MÍŘÍ DO EVROPY

 SPECIALISTA NA TZB MÍŘÍ
DO EVROPY

Na českém trhu technického zabezpečení budov se objevil nový silný hráč – GreMi KLIMA ze slovenské Žiliny, která se v červnu stala jediným akcionářem české firmy Luwex Praha a má smělé ambice.

Obchodní a výrobní expanze je součástí naší strategie ve střední a západní Evropě. Luwex je výborná prosperující firma a věřím, že se společně posuneme ještě dál,“ říká Miloš Gregor, majitel GreMi KLIMA, v prvním rozhovoru pro česká média, který poskytl TechMagazínu.

 

Proč padla volba na Luwex, čím Vás zaujal?
Luwex má na českém trhu velmi dobré renomé. Do naší skupiny jsme hledali společnost, která má podobnou strukturu řízení jako GreMi. To znamená rodinnou firmu, ale na druhou stranu s potenciálem dalšího růstu. Jednání probíhala, myslím, oboustranně velmi korektně. Zpočátku se zdálo, že je ukončíme v rekordně krátké době, protože obě strany měly stejný zájem smlouvu uzavřít. Pak se však objevily restrikce spojené s koronavirem a ty zkomplikovaly cestování i jednání s bankami. Abychom nečekali, až se situace s covidem vyřeší, změnili jsme systém financování. Tak se podařilo akvizici v červnu dokončit a podepsat. Za což patří velký dík oběma předchozím majitelům Luwexu Vladimíru Duškovi a Felixi Gillovi.

Co s Luwexem plánujete, čekají ho změny?
Luwex jako jedna z mála firem na trhu disponuje velkým počtem kvalifikovaných lidí tvořících silnou montážní kapacitu. Montážně nebo organizačně dokáže zvládnout jakoukoliv zakázku nejen v Česku, ale kdekoliv na světě. To má pro nás velkou hodnotu. Mnohokrát jsem říkal, že Luwex nechceme přetvořit do obrazu GreMi. Chceme spíše převzít to dobré a aplikovat to do GreMi, což platí samozřejmě i opačně.

Například?
GreMi má propracovaný systém řízení, tok informací a controlling. Tyto nástroje v krátkém čase zavedeme i v Luwexu, abychom sjednotili manažerské nástroje uvnitř skupiny.

Rozšíříte podnikání i do jiných oblastí, než je pouze „lehká“ vzduchotechnika?
Další synergií, kterou v akvizici můžeme nalézt, je využití jména, referencí a know-how Luwexu právě v „těžké“ vzduchotechnice.
Jde o odsávání a čistění různých druhů prachu. Tato oblast je obzvlášť náročná na odborníky schopné navrhnout systém odsávání tak, aby byl nejen funkční, ale hlavně provozně udržitelný. Často řešíme v praxi situaci, že nainstalovaný systém je sice funkční, ale filtry se musí měnit velmi často. Nebo se stává, že spotřeba energie na chod takového zařízení je tak obrovská, že se musí omezit nebo úplně zastavit.

GreMi KLIMA už v Česku působí. Jak budou mít obě firmy rozdělené role?
GreMi KLIMA v současnosti působí v Praze, Třinci a Českých Budějovicích. Každá pobočka je profesně zaměřena na jiný druh instalací. Po zkušenostech ze slovenského trhu, kde máme pět poboček, nevidím problém koordinovat jejich činnost. Právě naopak síť poboček přináší více výhod. Jde hlavně o blízkost k zákazníkovi. Podmínkou k dosažení těchto synergií je ale komunikace a koordinace jejich práce.

Platí tedy, že základem přežití firmy je spolupráce lidí a integrace technologií?
Spolupráce lidí při tak rozvětvené struktuře, jakou představuje momentálně GreMi KLIMA, je nutnou podmínkou každodenního fungování. Dnes prostřednictvím informačních technologií sledujeme a vyhodnocujeme také mnoho dat a informací, aby měli řídicí pracovníci dostatek podkladů pro svou práci.

Jak se trh technického zařízení budov vůbec vyvíjí? Ovlivňují ho nálady ve stavebnictví či obecně v ekonomice?
Stavebnictví je součástí ekonomiky, a proto pro něj platí stejné zákonitosti. „Další synergií, kterou v akvizici můžeme nalézt, je využití jména, referencí a know-how Luwexu v „těžké“ vzduchotechnice,“ upřesňuje Miloš Gregor. Vzduchotechnika a klimatizace sportovního a volnočasového rezortu x-bionic v Šamoríne. Výhodou nás stavbařů je určitá setrvačnost stavebního průmyslu, například ve srovnání s automobilovým. Pokud tedy přijde nějaký útlum, máme určitý čas se na něj připravit. Momentálně lze na trhu cítit nervozitu z budoucího vývoje. Mnoho připravených projektů investoři pozastavili, nebo s nimi váhají. To zvyšuje tlak na ceny. Investoři a generální dodavatelé pak vytvářejí extrémní tlak na snížení ceny investičních nákladů. Mnohdy je to však na úkor budoucích provozních nákladů. Ty však začne uživatel často řešit, až když je pozdě – a s nainstalovaným zařízením nelze už nic dělat.

Pokud jde tedy o technologie, je zájem o nová, chytrá řešení?
Bohužel musím říct, že ve většině případů je technické zařízení budov, mezi které patří topení, větrání a klimatizace, jen položkou v rozpočtu developerů. O moderní řešení s komfortním provozem a přijatelnými provozními náklady mají zájem spíše investoři s víceletými zkušenostmi s provozem postavených objektů. Ti si dokážou reálně spočítat návratnost investice do moderních a provozně spolehlivých řešení.

GreMi KLIMA nabízí i systém automaticky řízeného odsávání, tzv. SMARTeye. Mají firmy zájem o automatizaci nebo preferují spíše jednodušší, levnější řešení?
Systém SMARTeye je unikátní řízením výkonu odsávání podle aktuální potřeby. Jeho návratnost je díky úspoře elektřiny často kratší než jeden rok. Kromě toho tento systém prodlouží životnost celé technologie. Obecně však platí, že automatizace by měla doplnit a vylepšit funkčnost systému, případně snížit jeho provozní náklady.

U automatizovaných řešení, oblast TZB nevyjímaje, je trendem propojení s prvky a systémy internetu. Využívají to vaše aplikace nebo jdete jinou cestou?
Dálková správa a údržba zařízení přes internet je už součástí standardní nabídky prakticky všech dodavatelů. V tak rychlé době, jakou žijeme, je nemyslitelné, aby zákazník čekal na servisní zásah několik dní. O poruše zařízení často víme dříve než on. Její odstranění je pak jen otázkou dostupnosti náhradních dílů a času potřebného k cestě za zákazníkem. To je však jen začátek. Blížíme se době internetu věcí (IoT), kdy se čas na všechny úkony související s provozem, údržbou a servisem ještě zkrátí.

Luwex už dříve navrhl a realizoval řadu unikátních systémů vzduchotechniky pro „jaderný“ areál ÚJV. Jakou roli hraje ve vašem podnikání vlastní výzkum a vývoj, nebo se spoléháte na ověřená zařízení jiných dodavatelů?
Ústav jaderného výzkumu ve středočeské Řeži se zabývá spolehlivostí a bezpečností jaderné energetiky, nakládáním s radioaktivním odpadem nebo nukleární medicínou. V jeho areálu jsme navrhli a realizovali řadu unikátních systémů vzduchotechniky pro odvětrání hal, horkých komor a ostatních provozů. Při tak širokém záběru různých instalací a projektů se však musíme spoléhat i na ověřenou síť dodavatelů a dlouholetých partnerů. Naše projekční oddělení se do každého projektu snaží aplikovat ty nejvhodnější produkty bez ohledu na výrobce a zemi původu. Před časem jsme zaznamenali velkou díru na trhu odsávacích a odprašovacích zařízení. Vznikla proto společnost G&G filtration, jejímž úkolem je aplikace dlouholetých zkušeností z oblasti odprášení a vývoj nových produktů splňujících nejen nové emisní předpisy. Chceme hlavně prodloužit jejich životnost při dlouhodobě udržitelných provozních nákladech. Firma G&G filtration tyto produkty nejen vyvíjí, ale také pro celý evropský trh vyrábí, dodává a servisuje.

Kde tedy vidíte roli Luwexu a kde GreMi KLIMA?
Luwex a GreMi KLIMA spolupracují už několik let. Přirozeně to bylo v menším rozsahu než chceme nyní, ale vzájemné zkušenosti máme. Proto si myslím, že umíme nalézt společnou strategii pro český trh. Luwex se už delší dobu specializuje na větší projekty za desítky milionů korun, zatímco GreMi KLIMA se zaměřuje spíše na ty menší. Kromě toho se Luwex specializoval jen na dodávky vzduchotechniky. Tady vidím další prostor pro rozšíření aktivit o instalace topení a chlazení, které GreMi KLIMA běžně dělá. První takovou společnou akcí je probíhající dodávka do modernizovaného pavilonu chirurgie a ARO českobudějovické nemocnice. Jde o páteřní rozvody ústředního topení a systému VRF, tedy centrální klimatizace. Součástí zakázky jsou i dodávky vzduchotechnických elementů pro čisté prostory, jako jsou laminární stropy do 12 operačních sálů nebo čisté nástavce s filtrací H13. Ty zajišťují filtraci vzduchu pro dosažení maximální čistoty prostředí.

Jaké vůbec byly Vaše podnikatelské začátky?
Začínal jsem v roce 2004, kdy jsem založil firmu GreMi KLIMA zaměřenou pouze na tvorbu projektové dokumentace topení a vzduchotechniky. Zákazníci ale postupně chtěli, abychom to, co jsme naprojektovali, také zrealizovali. A protože většinou šlo o spřátelené firmy, o nichž jsem věděl, že odevzdanou práci zaplatí, tak jsme se do toho spolu s kolegy pustili.

Kdy nastal zlom, že jste si řekl, chci vybudovat velkou firmu?
Zlom nastal, když GreMi KLIMA vyhrála zakázku na realizaci vzduchotechniky pro obchodní centrum Avion v Bratislavě. Nebylo to však o tom, že bych si řekl: Vybuduji velkou firmu, ale o o myšlence, jak to dokáže zvládnout malá firma. Museli jsme nastavit pravidla, organizační strukturu a vše, co bylo potřeba, abychom standardizovali všechny pracovní procesy. Druhý zlomový moment byl úspěch v tendru na dodávku VZT pro Volkswagen v Bratislavě. To už jsme pár let existovali a psali poměrně úspěšnou podnikatelskou historii. Zvládli jsme ISO, audit a mnohé jiné „zbytečnosti“. Německá škola nás naučila, jak je třeba řídit projekty, a tím i celou firmu skutečně efektivně. Byla to obrovská zkušenost, která nasměrovala firmu kvalitativně úplně jiným směrem. A ten se snažíme udržovat dodnes. Samozřejmě, že během těch 15 let existence byly i těžké chvíle. Souvisely většinou s neplatiči. Víckrát se stalo, že jsme za svou práci nedostali zaplacenou část nebo celou smluvní cenu, zatímco GreMi KLIMA všechny své závazky vždy splnila. Pak nezbývalo nic jiného, než začít znovu a od nuly. Na druhou stranu i to nás posunulo při budování systému finanční stability.

Co Vás nejvíc ovlivnilo?
Paradoxně rodina. Začínal jsem podnikat jako svobodný muž, schopný a ochotný pracovat dvacet hodin denně. Když jsem se oženil a přišla rodina, manželka a dvě dcery, musel jsem priority přehodnotit. A to znamenalo zase období firemních změn. Nová organizační struktura, nový management, nové povinnosti a pravomoci. To vše v zájmu fungování mé rodiny.

A na co jste nejvíc pyšný?
Nejvíc jsem hrdý na to, jakou firmu jsme společně vybudovali. Majitelé firem si často stěžují, že nemají poctivé, aktivní a inovativní kolegy. Já mám někdy pocit, že máme víc takových kolegů než pozic, které by si oni zasloužili. Na to ale nejsem pyšný, za to jsem vděčný.

V žebříčku projektantů a průmyslových designérů, na který jsem narazil na internetu, je na 21. místě uveden i Milan Gregor – GREMI ze Žďáru nad Sázavou. To je shoda okolností, nebo máte něco společného?
Půjde o shodu okolností. Toho pána neznám, asi měl stejný nápad s názvem jako já.

 

„Chceme potvrdit pozici lídra na trhu technického zabezpečení budov a rozvíjet i nové obory,“ říká Miloš Gregor, majitel GreMi KLIMA, po převzetí české firmy Luwex. LUWEX, a. s. Firma s 81 zaměstnanci, sídlem v Praze a stálou provozovnou v jihočeském Milevsku, ukončila loňský rok s tržbami 336 mil. Kč a účetním ziskem 13,7 mil. Kč. Zaměřuje se na projekční práce a výrobu lehkých vzduchotechnických zařízení a zdrojů chladu, má za sebou téměř 2100 dokončených projektů v 11 zemích. Mezi poslední významné zakázky patří rekonstrukce Státní opery Praha nebo dostavba O2 Arény. Rozvíjí také průmyslovou vzduchotechniku odprašovacích zařízení a větracích systémů do dopravních tunelů. Velmi aktivní je i na trhu servisních služeb. GREMI KLIMA, s. r. o. Zaměstnává přes 120 lidí a s dvacítkou projektových manažerů firma ročně zvládá téměř 500 realizací. Loňský rok vykázala tržby 20,4 mil. eur (přes 540 mil. Kč) a konsolidovaný zisk po zdanění 1,019 mil. eur (přes 27 mil. Kč). Vedle pěti poboček na Slovensku (Žilina, Bratislava, Poprad, Ružomberok, Nitra) má zastoupení v ČR (Praha, Třinec, České Budějovice), aktivity zahajuje i v Polsku, Slovinsku a Švýcarsku. Stěžejní oblastí podnikání je zejména příprava a řešení vzduchotechnických projektů budov, včetně odsávání a vytápění, firma má i vlastní výrobu potrubí pro lehkou i těžkou vzduchotechniku, odsávaní a filtraci, a speciální výrobu předvolovaných vzduchotechnických soustav. Silnou pozici má ve vývoji a výrobě systémů odsávání a spalování dřevního odpadu a filtrace prachu.

 

Sídlo společnosti

Luwex, a.s.
Stará Spojovací 2418/6
190 00 Praha 9
tel.: (+420) 266 310 379
e-mail: info@luwex.cz

Provozovna Milevsko

Luwex, a.s.
J. A. Komenského 1386
399 01 Milevsko
tel.: (+420) 722 963 492
e-mail: info@luwex.cz

Provozovna Liberec

Luwex, a.s.
Dr. M. Horákové 81/117
460 06 Liberec 6
tel.:(+420) 727 812 915
e-mail: info@luwex.cz

© Copyright 2020 Luwex, a.s.