Luwex, a.s.

Jaderná energetika

Vzduchotechnické zařízení se v jaderné energetice nachází ve všech hlavních i pomocných objektech a provozech.

Větrané budovy a prostory jsou děleny podle své funkce v rámci provozu jaderné elektrárny. Pro tyto objekty a prostory jsou navrhována koncepční řešení vzduchotechniky tak, aby splňovaly požadavky, které stanovuje technologie v nich umístěná a příslušné zákony předpisy a normy. 

Velká pozornost je u vzduchotechnických strojů a zařízení věnována jejich provozní spolehlivosti a zachování provozuschopnosti VZT při havarijních podmínkách. Stejně jako u jiných vzduchotechnických systémů pro aktivní provozy jsou i v JE zachována základní pravidla dokonalé větrání těchto provozů.

Reference

ÚJV Řež - reference Luwex

jaderná energetika

ÚJV Řež

Ústav jaderného výzkumu v Řeži se zabývá spolehlivostí a bezpečností jaderné energetiky, nakládáním s radioaktivním odpadem, nukleární medicínou a v neposlední řadě také vývojem technologií pro vodíkové pohony. V areálu ÚJV jsme navrhli a realizovali řadu unikátních systémů vzduchotechniky pro odvětrávání hal, horkých komor a ostatních provozů.

Řež / 2000 – 2020

ÚJV Řež - reference Luwex

Jaderná energetika

ÚJV Řež

Ústav jaderného výzkumu v Řeži se zabývá spolehlivostí a bezpečností jaderné energetiky, nakládáním s radioaktivním odpadem, nukleární medicínou a v neposlední řadě také vývojem technologií pro vodíkové pohony. V areálu ÚJV jsme navrhli a realizovali řadu unikátních systémů vzduchotechniky pro odvětrávání hal, horkých komor a ostatních provozů.

Řež / 2000 – 2020

Sídlo společnosti

Luwex, a.s.
Stará Spojovací 2418/6
190 00 Praha 9
tel.: 266 310 379
e-mail: info@luwex.cz

Provozovna Milevsko

Luwex, a.s.
ul. 5. května 310
399 01 Milevsko
tel.: 382 522 725
e-mail: info@luwex.cz

IČO: 00138207   I   DIČ: CZ00138207

© Copyright 2020 Luwex