Luwex, a.s.

LUWEX POD KŘÍDLY NOVÉHO VLASTNÍKA GreMi Klima ROSTE

Publikováno: Časopis Klimatizace
číslo 1 – 2022 / ročník 54

Luwex, jedna z nejstarších akciových společností v zemi, založená už v únoru 1988, má za sebou velmi dobré období. Firma se zhruba 80 zaměstnanci rok 2021 ukončila s tržbami 390 milionů korun, což bylo o 83 milionů Kč více než v roce 2020.

„Už se projevily změny a nové podnikatelské vize, které přišly s novým vlastníkem, slovenskou společností GreMi Klima. Zcela nové přístupy se uplatňují ve financování a pojištění. Díky nastavení potřebných bankovních limitů se našim firmám „uvolnily ruce“ ve financování realizovaných projektů. Změna v pojištění pak znamenala snížení nákladů a významně se vylepšila ošetřovaná rizika,“ vysvětluje Miloslav Mácha, výkonný řediel a místopředseda představenstva Luwexu.

Český výrobce vzduchotechniky se stal součástí skupiny firem slovenského podnikatele Miloše Gregora na jaře 2020. Tím začal i transformační proces, aby se sblížily firemní standardy a postupy. Ještě na podzim Luwex prošel reorganizaci, provázenou vznikem divizí, a personálními změnami, kde prostor dostali i noví lidé, kteří by do budoucna za ni měli převzít odpovědnost. Řídit ho začalo nové představenstvo a kontrolovat nová dozorčí rada.

Společnost Luwex nyní tedy vedle pražského sídla a pobočky v Milevsku tvoří pět divizí, a to Lehká vzduchotechnika (ředitel Lukáš Kadlec), Těžká vzduchotechnika (Stanislav Dušek), Čisté prostory (Václav Daněk), Realizace lehká vzduchotechnika a servis (Vladimír Dušek) a Technika chlazení a topení (řízením pověřen Václav Daněk).

Loni v únoru byla pražská pobočka GreMi Klima sloučena s divizí Chlazení a topení společnosti Luwex a v prosinci byla v Rakousku založena dceřiná společnost Luwex GmbH.

Vedle těchto zásadních změn následovaly i další, které se dotkly firemního webu a loga, vycházet začal firemní česko – slovenský zpravodaj Vzduchotechnika News. Nastala také obměna vozového parku, do níž se v roce 2021 investovalo téměř pět miliónů korun, stejně jako informačních technologií. Pořízen byl nový účetní software Money S4 a zahájena modernizace strojního vybavení dceřiné společnosti Bohemia Klima, vyrábějící čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I a jeho příslušenství v Praze a v Troubsku u Brna. Tyto investice jsou naplánované v tříletém horizontu.

Změna se dotkla i personální práce včetně postupné úpravy pracovních smluv zaměstnanců podle priorit GreMi, probíhají nábory potřebných profesí. Během roku 2021 přišlo do Luwexu 18 nových spolupracovníků, 12 zaměstnanců naopak odešlo buď do důchodu či dohodou. Pro milevskou pobočku firma loni koupila kancelářskou budovu, aby ve „Městě vzduchotechniků“ svým zaměstnancům vytvořila lepší pracovní zázemí.

Přes složitou situaci zaviněnou pandemií nemoci covid-19 se Luwexu obchodně daří. Do roku 2022 vstupoval s uzavřenými kontrakty za 200 milionů Kč. To vytvářelo velmi dobrý základ pro celoroční výsledek.

Mezi nejvýznamnější zakázky loni patřily dodávky vzduchotechniky, topení a chlazení do pavilonu chirurgie a ARO Nemocnice České Budějovice nebo do příbramské tiskárny PBtisk, patřící k evropské špičce.

„Luwex jsme vybrali na základě skvěle připravené nabídky a dokumentace. Ta přesně splňovala naše požadavky na prostředí pro náročnou polygrafickou výrobu,“ říká Michal Štěrba, člen představenstva PBtisk.

V Praze to byly zakázky pro nový hotel Backstage, obchodní centrum Bořislavka nebo očkovací centrum ve Fakultní nemocnici Motol. Pozoruhodnou novinkou se staly vakcinační kontejnery, o které projevili zájem zákazníci v Německu a Belgii. Firma se prosadila také u irské firmy Lynskey při modernizaci hotelu v německém Manheimu a také v Berlíně.

„Chceme-li růst a dostat se na trhu s lehkou vzduchotechnikou mezi evropské dodavatele, není jiná cesta než expandovat i do zahraničí. Vedle Rakouska třeba míříme i do Velké Británie. K tomu potřebujeme mít i silné know-how, protože technická řešení a nápady naši práci prodávají. Stejně jako úspěch u tak náročného zákazníka jako je česká společnost GZ Media, světový lídr na trhu s vinylovými gramodeskami. To mě utvrzuje v tom, že jdeme správným směrem,“ uvedl Miloš Gregor, majitel skupiny GreMi.

Právě dodávka vzduchotechniky do modernizované lisovny hudebních nosičů GZ Media a také do rozšiřující se továrny korejského Nexenu v Žatci nebo cementárny Mokrá či  bytových domů Císařská vinice v Praze patří mezi nosné projekty roku 2022.

„Konkurence je značná, ale máme se o co opřít. Třeba mobilní očkovací centra, která naši lidé vyvinuli i s pomocí kolegů z mateřské firmy, jsou příkladem jedinečného řešení, které ve vakcinační místnosti mění a dezinfikuje vzduch a zároveň v ní dezinfikuje všechny předměty a povrchy. Přitom během týdne lze celé centrum snadno demontovat a znovu zprovoznit na jiném místě. To je jeden z inovativních příkladů, kudy se chceme ubírat,“ uzavřel Felix Gill, generální ředitel  Luwexu. Firma očkovací centra vyrábí a dodává jako stavebnici. Montáž tedy probíhá až na místě u zákazníka.

„Obchodní a výrobní expanze je součástí naší strategie ve střední a západní Evropě. Luwex je výborná, prosperující firma a už při jednání o této akvizici jsem věřil, že se společně posuneme ještě dál. Ale že k tomu došlo tak poměrně rychle, to mě velmi příjemně překvapilo,“ dodal Miloš Gregor.

Luwex vznikl před 34 lety jako v pořadí pátá akciová společnost v tehdejším Československu. Šlo o mezinárodní projekt, u jehož zrodu stály významné československé (51 procent) a rakouské (49 procent) vzduchotechnické podniky. Odtud i název Luwex jako zkratka Lufttechnische Werke. Tehdy byly cílem dodávky a montáž vzduchotechniky do budovaných velkých pražských hotelů.

V roce 1998 došlo ke změně akcionářské struktury, když se jeho spoluvlastníky, a později jedinými vlastníky, tali zkušení manažeři Felix Gill a Vladimír Dušek. Firma se sídlem v Praze ještě téhož roku založila pobočku v Milevsku a vydala se na dlouhou cestu, kterou lemuje na 2100 dokončených projektů v 11 zemích. Současná etapa pak začala během roku 2020, kdy se Luwex stal součástí slovenské rodinné firmy GreMi Klima, která vznikla v roce 2004 a působí ve stejném oboru.

Sídlo společnosti

Luwex, a.s.
Stará Spojovací 2418/6
190 00 Praha 9
tel.: (+420) 266 310 379
e-mail: info@luwex.cz

Provozovna Milevsko

Luwex, a.s.
J. A. Komenského 1386
399 01 Milevsko
tel.: (+420) 722 963 492
e-mail: info@luwex.cz

Provozovna Liberec

Luwex, a.s.
Dr. M. Horákové 81/117
460 06 Liberec 6
tel.:(+420) 727 812 915
e-mail: info@luwex.cz

© Copyright 2020 Luwex, a.s.