Luwex, a.s.

Tisková zpráva

Brno, srpen 2023

Luwex dodal vzduchotechniku brněnské oční klinice Lexum

Pouze čtyři měsíce měl k dispozici realizační tým divize Lehká vzduchotechnika společnosti Luwex na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení do soukromé oční kliniky Lexum v Brně. Ta se stěhovala do komplexu Spielberk office Center, kde získala zázemí se čtyřmi operačními sály, oční ambulancí a prodejnou optiky.

Součástí zakázky pro developera CTP Invest, který je i vlastníkem budovy, byly také rozvody tepla a chladu, zdravotechnika a měření a regulace.

„Museli jsme se vypořádat i s tím, že projektová dokumentace se zpracovávala ještě v průběhu realizace. Ale máme natolik zkušené týmy lidí, že si s tím bez věších těžkostí poradí,“ shrnuje Ladislav Bolek, projektový manažer Luwexu.

Práce začaly zkraje března a skončily koncem června. Přitom už v závěru května byly hotové montáže. Na to navázala regulace zařízení, defektoskopie a validace.

Zatímco vzduchotechnické jednotky, vytvářející mikroklima v souladu s hygienickými předpisy, technickými normami a požadavky investora, jsou umístěny v přízemí budovy, zdravotnická pracoviště o patro či dvě výše. Operační sály využijí k větrání vlastní novou vzduchotechniku, ambulance a optika pak stávající vzduchotechniku objektu.

MEZIT.: Vícestupňová filtrace

Zdravotnické zařízení se zvýšenými nároky na čistotu vzduchu má vícestupňovou filtrací. Její první dva stupně jsou osazeny přímo ve vzduchotechnických jednotkách. První stupeň odpovídá třídě filtrace M5, druhý třídě F9, třetí stupeň pak tvoří filtry osazené v koncových elementech přívodu vzduchu s třídou filtrace H13.

Jejich kvalita odpovídá požadavkům na čistotu vzduchu v příslušném větraném prostoru. Stupeň odlučivosti je vyšší než 99,997 procenta.

U operačních sálů jsou koncovými elementy laminární stropní panely přívodního vzduchu. V ostatních prostorách, kde se musí udržovat požadovaná čistota, koncové elementy tvoří nástavce s vířivou výustí.

Odvody vzduchu jsou v místech největšího vzniku škodlivin, tedy tepla či prachu. U operačních sálů, kde není vhodné umisťovat topná tělesa, se tepelné ztráty vyrovnávají opět vzduchotechnickým zařízením.

K větrání se využívá pouze čerstvý venkovní vzduch. Vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny rekuperátory pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, což snižuje provozní náklady.

Ochlazení čerstvého vzduchu řeší vlastní tepelné čerpadlo, zatímco k topení se využily elektrické ohřívače. Toto řešení vychází z koncepce objektu a z toho, že pro nově instalovaná vzduchotechnická zařízení v něm není k dispozici topné resp. chladicí medium vhodné pro nové instalace. Vlhčení vzduchu se řeší pomocí parních distributorů páry.

MEZIT.:   Komplexní dodávky pro zdravotnictví

Luwex, který se stal na jaře 2020 součástí slovenské skupiny GREMI, podnikající ve stejném oboru, patří mezi největší české firmy v oboru TZB. Na kontě má i řadu realizací pro zdravotnictví, z poslední doby například Pavilon chirurgie a ARO Nemocnice České Budějovice nebo Pavilon centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici.

„Pro nás to je další krok ke komplexním dodávkám systémů do nemocnic. Tedy nejen vzduchotechniky a operačních sálů, ale i vytápění a chlazení, což je přímý doplněk celého systému TZB,“ uzavřel Ladislav Bolek.

GreMi Teambuilding 2022
GreMi Teambuilding 2022

Sídlo společnosti

Luwex, a.s.
Stará Spojovací 2418/6
190 00 Praha 9
tel.: (+420) 266 310 379
e-mail: info@luwex.cz

Provozovna Milevsko

Luwex, a.s.
J. A. Komenského 1386
399 01 Milevsko
tel.: (+420) 722 963 492
e-mail: info@luwex.cz

Provozovna Liberec

Luwex, a.s.
Dr. M. Horákové 81/117
460 06 Liberec 6
tel.:(+420) 727 812 915
e-mail: info@luwex.cz

© Copyright 2020 Luwex, a.s.