Vedení

p. Gill Felix
generální ředitel předeseda představenstva
tel. (+420) 382 521 275, (+420) 602 622 786
email: gill@luwex.cz

Ing. Dušek Vladimír
výrobní ředitel místopředseda představenstva
tel. (+420) 382 521 279, (+420)602 322 380
email: vl.dusek@luwex.cz

Ekonomický úsek

Ing. Hynková Vladimíra
vedoucí ekonomického úseku předseda dozorčí rady
tel. (+420) 284 810 623, (+420) 724 128 608
email: hynkova@luwex.cz 

Kloudová Nikola
asistentka,
tel.(+420) 266 310 379
email:kloudova@luwex.cz

Zakázkové a obchodní oddělení

Ing. Karel Pichner
Vedoucí zakázkového oddělení člen představenstva
tel. (+420) 284 819 619, (+420) 607 991 049
email: pichner@luwex.cz

Ing. Sova Oto
obchodní ředitel
tel. (+420) 266 310 379, (+420) 607 040 813
email: sova@luwex.cz

Ing. Kadlec Lukáš
obchodní oddělení
tel. (+420) 382 521 271, (+420) 725 771 741
email: kadlec@luwex.cz

p. Novák Pavel
obchodní oddělení
tel. (+420) 284 810 848, (+420) 724 041 123
email: novak@luwex.cz

Ing. Čunát Jaroslav
obchodní oddělení
tel. (+420) 382 521 273, (+420) 702 177 340
email: cunat@luwex.cz
 

Ing. Gut Matouš
projektant
obchodní oddělení
tel.(+420) 284 810 848, (+420) 601 392 475
email: gut@luwex.cz

Ing. Kakosová Diana
obchodní oddělení
tel. (+420) 382 521 277, (+420) 728 818 915
email:kakosova@luwex.cz

Servisní oddělení

p. Soldát Zbyněk
vedoucí servisního oddělení
tel. (+420) 266 310 379, (+420) 602 620 365
email: soldat@luwex.cz

Realizace

p. Kašpar Miroslav
vedoucí realizace lehké VZT tel. (+420) 602 612 207
email: kaspar@luwex.cz

Ing. Dušek Stanislav
vedoucí realizace těžké VZT a projekce, tel.
(+420) 382 521 900,
(+420) 602 195 143
email: st.dusek@luwex.cz

p. Fürbacher Marek
realizace zakázek těžké VZT, tel. (+420) 382 521 162,
(+420) 737 232 713
email: furbacher@luwex.cz